Bridge: fitness for the mind 
 

Vervolgcursus bridge voor beginners bij de Bridge Academie Zwolle

Sinds begin 2020 verzorg ik als docent bridgecursussen bij de Bridge Academie Zwolle (BAZ). De BAZ is enkele jaren geleden opgericht om ten behoeve van de gezamenlijke bridgeverenigingen in Zwolle de belangstelling voor bridge te stimuleren.

Begin maart 2022 is een vervolgcursus opgestart.

Ofschoon deze cursus (Start met Bridge deel2) in eerste instantie bedoeld is voor beginners weet ik inmiddels uit ervaring dat deze cursus zeer geschikt is voor bridgers die al enkele jaren ervaring hebben maar die hun bridgekennis over biedtechnieken en af- en tegenspel willen opfrissen dan wel verbeteren.

Het niveau van deel 2 is redelijk hoog; er wordt dan ook een beroep gedaan op de cursist om met zelfstudie en thuisoefeningen de in de cursus opgedane informatie te verwerken en toe te leren passen. Naast een theorieboek is een werkboek beschikbaar dat hierbij als hulpmiddel dient.

Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan oefenspellen. Tijdens het spelen is assistentie aanwezig in de zaal voor het beantwoorden van vragen over bied- en speelsituaties. Een les duurt ongeveer 2,5 uur.

In de cursus wordt de theorie uitgelegd met behulp van PowerPoint-materiaal en wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van praktijkspellen.Voor de bridgelessen wordt gebruik gemaakt van Start met Bridge, de lesmethode van de Nederlandse Bridgebond. Naast het theorieboek ervaren cursisten veel ondersteuning met het bijbehorende werkboek. 

Het is de bedoeling dat in het najaar 2022 wederom een beginnerscursus Start met Bridge wordt georganiseerd.

Start%20met%20Bridge%202_1.JPG