LEER  BRIDGEN !
 

In de cursus wordt de theorie uitgelegd met behulp van PowerPoint-presentaties


Veel spelen is essentieel om goed te leren bridgen!


Spelen op de computer met Stepbridge is populair
Voor de lessen aan beginnende bridgers wordt sinds 2019 gebruik gemaakt van de methode van de Nederlandse Bridgebond. Naast het theorieboek ervaren cursisten veel ondersteuning met het bijbehorende werkboek.