LEER  BRIDGEN !
 

In de cursus wordt de theorie uitgelegd met behulp van PowerPoint-materiaal.


Veel spelen is essentieel om goed te leren bridgen!


Spelen op de computer met Stepbridge is zeer populair

Online trainingen met behulp van oefenspellen op Stepbridge en BridgeBase Online (BBO) zijn populair in 'coronatijd.'

Voor de lessen aan beginnende bridgers wordt sinds 2019 gebruik gemaakt van de methode van de Nederlandse Bridgebond. Naast het theorieboek ervaren cursisten veel ondersteuning met het bijbehorende werkboek.