Bergen Bridge verzorgt bridgecursussen voor beginners en gevorderden in de regio Overijssel en Gelderland

Bridge leren doet iedereen natuurlijk in zijn eigen tempo. Bij Bergen Bridge krijg je hier de ruimte voor; het belangrijkste is immers om te genieten van deze mooie denksport. 

 

Groepscursus beginners

De praktijk leert dat je na 24 lessen (2 keer 12 lessen) van ongeveer 2,5 uur voldoende vaardigheden hebt om redelijk te kunnen bridgen. Voorwaarde is wel dat je veel studeert op de theorie en praktijkspellen oefent. Dat kan thuis met zijn vieren, of alleen op de computer. Je hebt online veel mogelijkheden om in je eentje 24/7 te oefenen op jouw niveau om vaardigheid op te doen. Als je vervolgens lid wordt van de bridgeclub en competitie gaat spelen kun je vast goed meedoen in de laagste lijn van de club!  


Vervolgcursus

Bridgers die inmiddels al competitie spelen bij een club hebben na verloop van tijd vaak behoefte aan extra biedtheorie en meer techniek in het af- en tegenspel. In een vervolgcursus leer je je beter te wapenen tegen meer ervaren spelers. In 12 lessen wordt de theorie behandeld met behulp van de lesmethode Start met Bridge deel 3, 

Het plan is om in het najaar 2023 voor de tweede maal deze vervolgcursus te gaan organiseren.


Bridgen onder begeleiding (BOB)

Beginners die nog met de basiscursus bezig zijn of deze net hebben afgerond, hebben soms behoefte aan extra ondersteuning. Hiervoor kan in kleiner groepsverband (minimaal vier, maximaal acht deelnemers) bridgen onder begeleiding uitkomst bieden. Herhaling van de theorie aan de hand van een aantal door de cursisten te spelen spellen die vervolgens aan tafel worden geanalyseerd, staat centraal. BOB kan ook erg nuttig zijn op het moment dat je de overstap gaat maken naar een club. Verder kan het heel nuttig zijn voor het verbeteren van je partnership: finetunen van je bied- en speelafspraken of wellicht een of meerdere nieuwe conventies toevoegen.

Je zult merken dat bridgen nóg leuker en uitdagender wordt als je je speel-en biedarsenaal eens opfrist met nieuwe bied- en speelinzichten. Beter leren bridgen geeft meer speelplezier!


Privécursus

Je kunt ook in huiskamerverband met vier personen een volledige privétraining volgen van in principe 12 lessen. Het grote voordeel hiervan is dat je veel persoonlijke aandacht en maatwerk kunt verwachten in het je eigen maken van de bridgetheorie.  Ook beginnende bridgers kunnen een privécursus volgen.


Online bridgetraining

Een manier van online bridge leren die een vlucht kreeg tijdens de coronaperiode. 

De opzet van de les is gelijk aan die van een fysieke les. Voor de theorie gebruik ik soms Powerpoint-materiaal.  Voor het oefenen van praktijkspellen maak ik gebruik van Bridgebase Online (BBO) en Berry's Internet Club (BIC). Het is ook mogelijk om dit op Stepbridge te doen, in de zogenaamde docentenkamer, een omgeving speciaal ingericht voor beginnende bridgers. Deze aanpak is ook geschikt voor meer ervaren spelers die behoefte hebben aan verdieping van bied- en speeltechniek. 

Een online bridgetraining duurt maximaal 2 uur. 


Tarieven (vanaf 1 september 2023)

Groepscursus (beginners) en vervolgcursussen (minimaal 12 deelnemers)

Deze cursus bestaat uit twaalf lessen van ongeveer 2,5 uur. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van een theorieboek en eventueel ook een werkboek.

Tarief:  € 125,- p.p. exclusief het theorie- en werkboek. Wekelijks wordt de PP-presentatie nagestuurd. Het theorieboek kan ik bestellen voor ongeveer € 15,-. Het is aan te bevelen om het werkboek aan te schaffen. Dit kost slechts € 10,-.

In voorkomende gevallen kan van bovengenoemd tarief worden afgeweken. Wanneer de cursus wordt gegeven in een horecagelegenheid, zijn consumpties voor eigen rekening.

BOB 

Tarief: € 12,50 p.p. per dagdeel

Privécursus (vier deelnemers, 12 lessen)

Tarief: € 15,- p.p. per dagdeel, excl. eventueel lesmateriaal. 

Voor privécursussen geldt dat ik bij een enkele reisafstand van meer dan 10 km € 0,20 p.p. per km in rekening breng. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken. 

Online cursussen 

De kosten voor een online training zijn (excl. evt. lesboek):

- met 3 of 4 personen € 12,50,- p.p. per les

- met 2 personen € 25,- p.p. per les====================================================================

Wil je (beter) leren bridgen? Bekijk de onderstaande filmpjes en meld je vandaag nog aan. (Beter) leren bridgen? Doen !

 https://www.youtube.com/watch?v=X9JFFn8e6S8

https://www.youtube.com/watch?v=a31FiAA9dqA&list=PLGi2UrLsUiiTW6V-IR0v7CEciDt7EtXj3

Voor bridgen op internet kijk dan op de website van BIC of Funbridge  (www.funbridge.com/nl/)

Kijk ook eens op www.stepbridge.nl